För få lärare anställs

I länet har närmare 100 färre lärarjobb annonserats ut den här våren jämfört med förra året, och nu varnar Lärarförbundet för att kommunerna inte har råd att anställa så många lärare som behövs.
Annonsminskningen kan också bero på att kommunerna anställer fler obehöriga - alltså personer som saknar formell lärarutbildning. Mer än var sjätte lärare i grundskolan är obehörig och det påverkar kvaliteten på undervisningen negativt menar Lärarförbundet. Lärarförbundets sammanställning bygger på AMS-uppgifter om antalet utannonserade jobb som lärare i grund- och gymnasieskola samt förskollärare och fritidspedagoger.