Dags för sjukvården att spara igen...

Fler stora besparingar väntar sjukvården i Västra Götaland.
Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Daniel Holmdahl säger till Radio Skaraborg, att kostnaderna för sjukhusen och vårdcentralerna måste minskas med ytterligare 500 miljoner kronor nästa år. Ett förslag som Daniel Holmdahl och en arbetsgrupp arbetar med är att i framtiden låta färre sjukhus operera akut sjuka patienter nattetid. Det slutgiltiga förslaget på hur besparingarna ska genomföras väntas i höst.