Låst läge om vem som bär ansvaret för salmonellan

Läget blev som väntat låst när representanter från Jordbruksverket och Lantmännen träffades igår eftermiddag för att diskutera vem som ska stå för ersättningen till de gårdar som drabbats av salmonella via foder från Lantmännens fabrik i Norrköping.
Lantmännen vill tillämpa en lag som säger att lantbrukare som drabbas såhär, har rätt till minst 50 procents ersättning från staten. Men Jordbruksverket anser istället att det är skadeståndslagen som gäller, och att Lantmännen ska ersätta bönderna som drabbats. - Mötet hölls trots allt i en positiv anda och vi är överens om att producenternas skador måste begränsas så mycket som möjligt, säger Kjell Larsson vid Lantmännens foderdivision. Rolf Köhler på Jordbruksverket säger att risken finns att ärendet får avgöras i domstol, något som kommer dra ut på tiden. Totalt väntas kostnaderna bli dryga 200 miljoner kronor.