Soptippar i Sjuhärad kritiseras

Hanteringen vid två soptippar - en i Borås och en i Vårgårda - får skarp kritik av länsstyrelsen. Det gäller Sobacken och Tumberg, och enligt Länsstyrelsen bryter kommunerna mot lagen när brännbara sopor inte sorteras ut innan avfallet läggs på tippen.
När länsstyrelsens miljöenhet gjorde inspektionen i början av sommaren på sopanläggningarna Sobacken i Borås och Tumberg i Vårgårda hittades mycket brännbart på tipparna. Länsstyrelsen anser att både Borås och Vårgårda begår lagbrott när sopor läggs på tippen utan att bara avfallet sorterats ut ordentligt. I Borås borde var det sju tiondelar av soporna på tippen som inte sorterats ordentligt, i Vårgårda hade inte soporna sorterats över huvud taget enligt länsstyrelsen. Nu har de två kommunerna fram till första september på sig att svara på kritiken. Och görs inget snarast åt de osorterade soporna kan det bli aktuellt med anmälan till åklagare för miljöbrott, eftersom en ny lag från förra året klart slår fast att brännbara sopor inte längre får läggas på tippen.