Metanol istället för batterier i ny laptop

Redan nästa år ska den första bärbara datorn som drivs med bränsleceller istället för batterier finnas ute i butikerna. Vid en sådan laptop, som man laddar med metanol, kan man arbeta i fem timmar utan att behöva ladda upp den igen.
Bränsleceller kanske blir den revolution många hoppas på, istället för batterier och förbränningsmotorer. Tekniken är på frammarsch. - Det har hänt mycket i det fördolda, man kan nog säga att vi står inför en bränslecellsexplosion, säger Josh Thomas, professor i fasta tillståndets elektrokemi vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. En bränslecell är precis som batterier en kraftkälla, som man kan ha i till exempel mobiltelefonen eller datorn. Den drivs av metanol och avfallsprodukterna blir vatten, värme, och lite koldioxid. Nu lanserar det japanska datorföretaget NEC en laptop som drivs av såna här bränsleceller, och fler företag är på gång att göra det samma. Bränslecellen i laptopen är en tio gånger tio centimeter stor platta, knappt två centimeter hög, som drivs av låghaltig metanol. Laptopen kommer se ut precis som vanligt, med den skillnaden att det inte finns något batteri. Istället kör man in en bränsleampull i datorn. För att bränslecellen ska kunna fungera måste man också droppa lite vatten i ett hål i datorn. Sedan ska man kunna sitta i fem timmar framför skärmen. Men redan om två år kommer tekniken ha utvecklats så mycket att bränslecellen räcker för 40 timmars användning. NEC's laptop kommer att finnas på marknaden i slutet av år 2004, men i framtiden är det inte bara i laptops som bränsleceller kommer användas. Josh Thomas tror att de även kommer finnas i mobiltelefoner, reservaggregat i sjukhusen, eluppvärmda hus och bränslecellsdrivna bilar som är på gång i Japan. - Japanerna har ett koncept, de planerar ren bränslecellsdrift av bilar om 15 år, säger Josh Thomas.