Fler drabbas av campylobacter

Allt fler människor i södra Älvsborg smittas av campylobacter, en bakterie som finns bland annat i kött. Och bakterien kan leda till allvarliga magproblem, enligt Bo Bresky, smittskyddsläkare vid Borås lasarett.
För den som får i sig Campylobactbakterien kan det bli riktigt otrevligt. Hittills i år har laboratoriet vid Borås lasarett konstaterat 80 fall av campylobactsmitta i södra Älvsborg. Dom som inte lider av några andra sjukdomar när dom får i sig bakterien behöver i normalfallet ingen behandling, men vid allvarligare symptom kan antibiotika sättas in. I takt med att sommarvärmen har kommit och grillkvällarna blivit fler har också allt fler personer blivit sjuka av campylobact-bakterien. Bakterien finns nämligen i köttprodukter, framför allt i kycklingkött. Och förutom att man ska se till att köttet blir genomvarmt, är det också viktigt att vara noga med hygienen - något som det uppenbarligen slarvas en hel del med vid matlagning utomhus.