Obevakade kulturskatter i Irak plundras

Det har gått tre månader sedan de första plundringarna av kulturskatter i Irak. Även om de första uppgifterna om helt länsade museer var överdrivna, så vet man att det i dagsläget saknas 13 000 föremål på nationalmuséet i Bagdad. Samtidigt plundrar organiserade ligor kulturskatter på den obevakade irakiska landsbygden.
Mitt i det oroliga Irak försöker museipersonalen sammanställa förlusterna. Genom att jämföra med inventarielistor har man på nationalmuséet i Bagdad kommit fram till att 13 000 föremål är borta, de skulle tillsammans kunna fylla ett större museum. Olof Pedersén är assyriologiprofessor vid Uppsala universitet, och han är en av få svenskar som har forskat i Irak, bland annat i Babylon. Nyligen träffade han kollegor från Bagdadmuseet på ett möte i London och de tror att antalet föremål som är borta kommer stiga i antal. - Man räknar med att siffran kommer att stiga eftersom man inte har gått igenom alla listor ännu, säger Olof Pedersén. De mest värdefulla föremålen förvarades i riksbankens valv och är välbehållet, men minst 5 procent av samlingarna är borta, däribland flera välkända konstföremål och världens främsta samling av cylindersigill. Sigillen kan jämföras med vår tids personnummer eller namnunderskrifter, de cylinderformade svarta stenarna med motiv rullades mot lertavlor och alla var individuellt utformade. - Eftersom cylindersigillen bara är ungefär två centimeter var de lätta att stjäla med sig, men är troligen mycket svåra att sälja vidare, säger assyriologiprofessor Olof Pedersén. Men den största oron gäller nu inte museerna i Bagdad. Hela Irak kryllar av fornlämningar, och just nu håller organiserade ligor på att gräva upp tusenåriga kulturskatter. De omfattande rovgrävningarna pågår för fullt på obevakade arkeologiska fyndplatser långt utanför städerna, något som är förödande för forskningen och kulturarvet. - De mest intressanta föremålen riskerar att försvinna. Utgrävningarna görs inte på rätt sätt, och kanske får man aldrig reda på var föremålen kommer i från, säger Olof Pedersén.