Sopchef svarar på kritik

När Länsstyrelsens miljöenhet i början av sommaren inspekterade sopanläggningen Sobacken i Borås hittades mycket brännbart på tipparna. Men renhållningschefen i Borås, Anders Assarson tycker inte att kommunen har gjort något fel.
Länsstyrelsen anser att Borås bryter mot lagen när det brännbara avfallet inte sorterats ut ordentligt. Borås renhållningschef Anders Assarson säger att det beror på oklara definitioner av vad som ska sorteras ut och på ekonomisk konkurrens mellan anläggningar som inte sorterar på samma sätt. Den första september vill Länsstyrelsen ha ett svar på sin kritik mot Sobacken, med en redovisning av åtgärder som ska minska deponeringen. Anders Assarsson tror att den kommande förbräningsanläggningen innebär att Sobacken kommer att kunna sortera ut mer brännbart avfall till vad han kallar rimliga kostnader. Men han håller inte med Länsstyrelsen om att den nuvarande sorteringen är bristfällig.