Alla gymnasister erbjuds Lilja 4-ever

Regeringen anslår 1,5 miljoner för att gymnasieelever och värnpliktiga ska få se Lukas Moodyssons film Lilja 4-ever om människohandel och prostitution.
Vice statsminister Margareta Winberg säger att det handlar om att grundlägga attityder och värderingar som vaccinerar mot prostitution och våld mot kvinnor och barn. Gymnasierna erbjuds gratis filmhyra för att ordna slutna visningar på biografer. Dessutom bifogas en skrift som diskuterar frågor om människohandel och prostitution.