Skåne

Brandmän med olika bakgrund sökes

Räddningstjänst Syd hoppas locka fler med mångkulturell bakgrund att bli brandmän. Nu har 24 elever som valts ut bland 186 sökande påbörjat en konstnadsfri specialutbildning som bland annat finansieras av EU.

Räddningstjänst Syd samarbetar med Malmö Stad och arbetsförmedlingen om utbildningen. Eleverna har bland annat hittats via arbetsförmedlingen.

Eleverna ska nu under tio månader drillas i både teoretiska och praktiska kunskaper i räddningsarbete, brandteori och sjukvård. När de är klara så kan de välja om de vill jobba med utbildning, information eller gå vidare och bli brandmän.

Projektet är till för att lösa de problem som uppstått i bland annat Malmö berättar projektledare Andreas Berg.

– Huvudmålet är att vi ska få en ökad integration och mångfald i vår egen organisation. Det finns ett behov att komma ut med information på annat språk än svenska i våra områden, säger Andreas Berg.

– De som bor i området ska känna igen sig när räddningstjänsten kommer på plats.  

Sammanlagt finns omkring 14 olika språk representerade förutom svenska och engelska bland eleverna. Shatila Salami hoppas att hon med sitt modersmål arabiska ska kunna hjälpa till inte bara med information utan även som färdig brandman så småningom.  

– Jag tror att de kan känna sig mer trygga när jag kan hugga in med arabiska, säger Shatila Salami.