Eskilstunabor ökar i antal

Befolkningen i Eskilstuna ökade under första kvartalet med 251 personer. Det kan jämföras med en ökning med 270 personer under hela förra året.
-Det är ett trendbrott, och långt över förväntan, säger Gunnar Jonsson, utvecklings- och närlingslivsdirektör i kommunen, som anser att ökningen beror på att kommunen satsat på till exempel högskolan och Näringslivet. Totalt bor nu 88 659 personer i Eskilstuna och befolkningen kommer att öka till 93 000 till år 2010, enligt Statistiska centralbyråns prognos. Däremot minskar befolkningen i Flen och Strängnäs. I Flen är minskningen 97 personer och i Strängnäs 24 personer. Totalt i länet bor nu 256 222 personer enligt SCB.