Hälften av pastoraten i Härnösand kan försvinna

Hälften av alla pastorat i Härnösands stift riskerar att försvinna inom tio år. I dag finns det 62 pastorat i Västernorrland och Jämtland med sammanlagt 128 församlingar . Men eftersom allt färre människor går i kyrkan så har man inte råd att driva verksamheten vidare utan nedskärningar. Det säger Marie-Louise Olsson Rautalinko som är stiftsjurist och ansvarig för indelningsfrågor i Härnösands stift. Olsson Rautalinko vill inte gå in på exakt vilka församlingar som är hotade. Men det är famför allt dom mindre församlingarna i inlandet som är i riskzonen. Det rör sig inte om nedläggningar utan om sammanslagningar.