Invandrare mobiliserar sig mot EMU

Nu börjar allt fler invandrargrupper engagera sig i EMU-frågan. I Örebro län har Salvadiorianska föreningen startat en NEJ-kampanj i samarbete med vänsterpartiet och man kommer under sommaren att hålla flera seminarier dit olika invandrargruppper bjuds in.
En av initiativtagarna är Elmer Palma, som är koordinator för vänsterpartiet i Bryssel. Han säger att invandrarna är en av de grupper som skulle påverkas mest om Sverige gick med i EMU eftersom det i första hand kommer att sparas i den offentliga sektorn. Många invandrare och framför allt invandrar kvinnor kommer då bli lidande, säger Elmer Palma. Salvadorianska föreningen i Örebro har fått med sig Union Afrika, Kurdiska föreningen och Peruianska gruppen i sin NEJ-kampanj, och hoppas kunna nå även andra invandrargrupper. Elmer Palma, som också är vänsterpartist, har översatt partiets informationsblad till spanska, EMU - realidad, argumentos y mitos. Mitos betyder myter, och en sån myt är, enligt Elmer Palma, att en gemensam valuta är en borgen för fred. Exempel är forna Joguslavien och Palestina menar Elmer Palma, där man trots gemensam valuta har krig.