Invandrade akademiker ska få jobb lättare

Regeringen gav i dag socialstyrelsen och högskoleverket i uppdrag att se över möjligheterna för invandrare med akademiska utbildningar att snabbare komma in i sina yrken i Sverige. Socialminister Lars Engqvist ser flera svagheter i dagens system.
– För det första: brister när det gäller språkutbildningen, man får inte det stöd som behövs. Sen tror jag att det är ett onödigt krångligt regelverk. Jag tycker man ska se över det för att underlätta helt enkelt. Många är kompetenta nog att börja sitt arbete. Slöseri att läkare kör taxi Lars Engqvist säger att omkring 200 utländska läkare funnits anmälda till arbetsförmedlingarna, och att det är slöseri att låta dem köra taxi i stället för att hjälpa upp bristen på läkare. Socialstyrelsen och högskoleverket ska också undersöka snabbare vägar in i arbetslivet för sjuksköterskor, lärare, tandläkare och apoteksutbildade, med utländska utbildningar. Kortare praktikperioder Han tror alltså att språkutbildningen måste bli bättre, liksom stödet till de utländska akademikerna inför proven som ger dem tillstånd att arbeta i yrket i Sverige. Socialministern tror också att provtjänstgöringarna och praktikperioderna kan kortas ned. Men även sedan till exempel en läkare fått arbete på ett sjukhus kan det behövas mer för att läkaren ska fungera. Engqvist tror att det kan behövs insatser för att ge kunskap om hur den svenska vårdkulturen fungerar. – Vi arbetar i team på ett annat sätt. Våra jämställdhetsregler gör att en manlig läkare faktiskt ska lyssna på en sjuksköterska, vilket inte är så vanligt i många andra länder.
Kristofffer Morèn