Värmen skapar problem för tågtrafiken

Det är framförallt signalsystemet som påverkats sedan dess datorer blir så varma att de stannar. Värmen gör också att rälsen rör sig, något som kan orsaka kortslutningar i växlar.
Dessutom har åsknedslag slagit ut elektroniken och orsakat störningar i trafiken. Några solkurvor har man däremot inte haft i år och nu är risken liten för sådana, eftersom temperaturskillnaden mellan natt och dag är liten, säger Sten Häggström, banområdeschef, till Sveriges Radio Östergötland.