Statligt hissbidrag kan ge äldre ett nytt liv

Nu finns möjligheten till ett mer aktivt liv för de äldre som bor i hyreshus utan hiss inom räckhåll. Enligt Boverkets förslag om hissbidrag skulle fastighetsägarna få statliga pengar till att installera hissar i hus som är högre än två våningar.
Boverkets förslag om hissbidrag väcker hoppfulla känslor hos de äldre i Ronneby. De flesta lägenheterna i Ronneby är byggda på 60- och 70-talet där få av husen har hiss, och många äldre har blivit fångna i sina hem. Flera av pensionärerna är instängda i sina hem eftersom kroppen inte håller för att sig nedför trapporna. Det är just de äldres problem att ta sig ut som har fått Boverket att lägga förslaget om ett statligt hissbidrag. Det går ut på att staten betalar en fjärdedel av kostnaden för den fastighetsägare som vill installera en hiss.