Näsa för natur

Idag torsdag 17 juli inleds botanikdagarna som i år hålls i Norrbotten. Ett 90-tal botaniker från hela landet samlas i Övertorneå för att studera den norrbottniska floran.
Botanikerdagarna arrangeras av föreningen Norrbottens flora i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen. Med utgångspunkt från Övertorneå kommer det genomföras dagsexkursioner till bland annat Storön, Hanhinvittikko fäbodar, Armasjärvimyren och Vuonoviken. Under exkursionerna kommer det bjudas på en hel del norrbottniska specialiteter så som finnmyrten, hänggräs, glansvide, myrbräcka, rysskörvel, ryssnarv, lappnycklar och polargullpudra. Deltagarna på botanikerdagarna är en blandning av intresserade amatörer och några av Sveriges främsta botanister. Elias Fischer