Trollhättan

Trollhättan vill ha en miljon till ungdomsarbete

En miljon kronor vill tre nämnder i Trollhättan ha för att stärka insatserna för barn och ungdomar i stadsdelarna Kronogården och Lextorp.

Pengarna ska användas till att öka bemanningen på stadsdelarnas fritidsgårdar så att de kan hålla öppet alla dagar i veckan utom söndag.

Dessutom ska pengarna också användas för att verksamheten för unga vuxna på fredag- och lördagkvällar ska kunna fortsätta, samt för att stödja nätverk och föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämnden, arbetsmarknad- och socialnämnden och utbildningsnämnden föreslår nu att kommunstyrelsen i Trollhättan avsätter en miljon för insatserna.