Tjockolja i brofjorden

Ett fartyg släppte ut tjockolja vid Scanraffs hamn i Brofjorden i går eftermiddag.Oljessaneringsarbetet har pågått hela natten och är nu klart.
Det var fartyget Neptunus som släppte ut tjockoljan i Scanraffs hamn. Enligt uppgifter från Scanraff hade Neptunus fått en inre läcka så att fartygets egen bunkerolja läckt ut i till fartygets ballastvatten. När ballastvattnet släpptes ut i fjorden följde oljan med ut. Länsar las ut och kustbevakningens oljesaneringsbåt tillkallades för att hjälpa till med saneringen. Hur stort utsläppet av tjockolja blev är oklart, men saneringsarbetet har pågått hela natten och är nu klart. Länsarna runt fartyget är bortagna och nu ska det rengöras. Kvar ligger en länsa vid Trommekil för att förhindra att oljerester kommer längre ut i Brofjorden.