Återvinning av gravstenar i Linköping

Återvinning handlar inte bara om returpapper eller att sortera sina sopor. Nu har även gravstenar börjat återanvändas.
För tre år tyckte kyrkogårdsförvaltningen att det var på tiden att man tog till vara och återanvände en del av de 16 000 gravstenar som finns i Linköping. Dels med hänsyn till miljön, men dels också eftersom många gravstenar har ett stort kulturhistoriskt värde. Även mindre värdefulla gravstenar som tidigare kastades, används nu som byggmaterial. Hittills har cirka 20 gravstenar slipats om och satts tillbaka på sin ursprungliga plats. Den som tar över gravstenen gör ett riktigt klipp. En ny sten som kostar cirka 60-70 000 kronor kan man nu få för cirka 20 000 kronor.