Polisen kritiserar kurs i graffiti

Västeråspolisen kritiserar en kurs eller workshop i graffiti som ges i Norberg under det pågående kulturmötet. Klottret kommer att öka, säger man. Chefen för Länsmuseet, Carl-Magnus Gagge, förstår inte kritiken och menar att man måste skilja på klotter och konst.
Som en del av det pågående kulturmötet i Norberg, hålls på fredagen en workshop där graffiti ingår. Det har lett till kritik från företrädare för polisen som menar att man uppmanar till klotter. Deras upprörda känslor kan ses mot bakgrunden att Västerås stad varje år lägger närmare 4 miljoner kronor på klottersanering. Västmanlands läns museum ligger bakom projektet och där är man av en annan åsikt: - Jag förstår inte polisens synpunkter på det här. Jag tror det beror på att man inte har några kunskaper om vad det här handlar om. Graffiti är ju inte klotter, det är konst!, säger chefen för Länsmuseet, Carl-Magnus Gagge. Workshopen handlar egentligen om det offentliga rummet, men det som upprört är att graffiti är ett av ämnena. Ungefär 70 personer deltar i projektet som leds av ett tiotal konstnärer och en av dessa är graffitikonstnären Daniel ''Puppet'' Blomqvist från Västerås. Länsmuseets chef Carl-Magnus Gagge tror tvärt emot polisen att det här projektet snarare motverkar klotter genom att ungdomar som är intresserade av graffiti kan lockas att använda mer traditionella konstformer istället för att börja med skadegörelse.