Peab-affären kan dra Sverige inför EU-domstol

EU-kommissionen hotar med att dra Sverige inför EU:s domstol och det är i Eskilstuna kommuns affär med Peab som är orsaken.
EU-kommissionen anser att Eskilstuna kommun borde ha gjort en offentlig upphandling i samband med att tre olika idrottsanläggningar byggdes i kommunen. Totalt handlar det om en affär på runt 100 miljoner kronor som kommunen gjorde med Peab. Sverige har tidigare svarat EU-kommissionen att upphandlingen gick fel till, men att byggentreprenaderna avslutats och att det är för sent att häva några kontrakt nu. Trots detta väljer EU-kommissionen att skicka ett så kallat motiverat yttrande till Sverige, vilket är sista varningen innan kommissionen vänder sig till domstol. Eskilstuna kommun har nu fram till den sista juli på sig att lämna in sina synpunkter till Nämnden för offentlig upphandling. Den svenska regeringen däremot ska ha kommit in med sitt svar till EU-kommissionen inom två månader.