Värmen orsakar tågförseningar

Den pågående värmeböljan ställer till med problem för tågtrafiken i Mälardalen. Värmen orsakar många fel på spåren med förseningar som följd.
Den senaste tidens vackra väder och den rådande sommarhettan innebär stora påfrestningar på järnvägsnätet. Värmen gör att rälsen utvidgas och som en följd av det har det blivit flera växelfel och så kallade spårlägesfel, det vill säga att rälsen blir skev. Det har också varit ett antal fall av solkurvor i Stockholm - och mälardalsregionen. Alltså att rälsen töjt sig och knäckts ut i sidled. Följden av felen blir att tågen försenas, säger Tomas Andersson gruppchef på Banverket trafik, till P4 Stockholm.