Arbetsgivare lågprioriterar arbetsmiljö

Många företag, kommuner och andra arbetsgivare i Sörmland är dåliga på att åtgärda brister i arbetsmiljön. Ungefär 20 procent av de arbetsplatser som fått anmärkningar av Arbetsmiljöverket åtgärdar inte felen inom utsatt tid. En av dessa arbetsplatser är äldreboendet Rosenkällagården i Nyköping.
På äldreboendet Rosenkällagården i Nyköping lider personalen av dålig luft. Många har till exempel besvär med att andas. I våras krävde därför Arbetsmiljöverket att mätningar skulle göras och svaret på mätningarna ville de ha senast den 15 juni. Men Arbetsmiljöverket fick inget svar. Istället har de nu skickat en påminnelse till Rosenkällagården och gett ett uppskov till den 11 augusti. Chefen på Rosenkällagården Ann-Christin Olofsson, vet inte varför hon inte svarat Arbetsmiljöverket.