Underhållsbidraget är en skuldfälla för många

Många frånskilda föräldrar som är skyldiga att betala underhållsbidrag för sina barn hamnar i ekonomisk kris. I Gävleborgs län är det en tredje del av dom här föräldrarna som hamnar hos Kronofogden.
I juni i år var 6 856 föräldrar i Gävleborgs län skyldiga att betala underhållsbidrag. Och av dem så hade 2 311 hamnat hos Kronofogden för indrivning. Det innebär alltså att drygt var tredje går till indrivning. Betalningsreglerna för underhållsbidrag är hårda - anstånd med betalning ges endast vid synnerliga skäl, och om man missar inbetalningen en månad går det till Kronofogden utan dröjsmål efter två månader.