Östergötland

Flest fattiga barn i Norrköping

I Norrköping lever flest östgötska barn i fattigdom och Vadstena är den kommun i Sverige där barnfattigdomen ökade mest mellan 2005 och 2006. Det visar Rädda Barnens senaste årsrapport över barnfattigdomen i Sverige.

– Den här rapporten säger att en av de enskilt största faktorerna för barnfattigdom är utländskhärkomst. Så jag tror att det är en anledning till att Norrköping ligger högre än övriga delar av länet, säger Yvonne Tillander, förvaltningschef på Norrköpings kommun

Andelen fattiga barn i Norrköpings kommun uppgick till 14 procent 2006 och i Vadstena ökade andelen med 2,4 procentenheter.

–Det vi har sett är att socialbidraget inte har ökat här i Vadstena så som det har gjort i andra kommuner. Om man dessutom ser på hur många arbetslösa personer det finns i olika kommuner så ligger Vadstena bra till. Vi har inte så hög arbetslöshet så jag vill inte tro att det är värre här än i någon annan kommun, säger Tina Andersson, verksamhetschef vid socialförvaltningen i Vadstena kommun.

När undersökningen gjordes befann sig Sverige fortfarande i en högkonjunktur. Eftersom det tar lång tid att ta fram säkra siffror kommer det dröja innan man vet hur barnfamiljerna påverkas av den långkonjunktur som vi nu är inne i.

Men rapporten visar att klyftorna ökar, de allra fattigaste barnen fick det sämre även under högkonjunkturen.