Stort intresse för kriscentrum

Behovet av ett kriscentrum för män i Malmö var mycket större än väntat.
Under det första halvåret som verksamheten varit igång har antalet män som sökt hjälp varit så stort att man tvingats upprätta en kölista. Näsan hälften av männen som kommer till centrumet har problem med att kunna hantera sin aggressivitet.