Eslövsbornas bajs hamnar på åkern

Igår var jag och tittade på Eslövsbornas bajs. Först i sitt ursprungsformat när det kom in till reningsverket och sen i slamformat när det lämnade reningsverket. Jag följde sedan slammet hela vägen till rapsåkern där det sprids ut som gödsel.

Det har varit en het diskussion kring att gödsla med slam från det kommunala avloppet. I slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet var det slamspridningsstopp och bojkotter. Tex ville inte Arla att korna som producerar deras mjölk skulle få äta foder tillverkad av grödor som gödslats med slam. Eftersom det skulle kunna innebära att farliga ämnen som åkte med i avloppen skulle hamna i mjölken. Men idag finns det ett certifieringsystem för att reglera att slammet är tillräckligt renat innan det sprids på åkrarna.

Klotets radioprogram kommer om några veckor handla om slamgödsling och nu vill vi veta din åsikt. Är det äckligt att äta mat som gödslats med vår egen skit eller är det ett fint sätt att sluta kretsloppet? Och kan man lita på att det inte är några tungmetaller eller andra farliga ämnen som via slammet hamnar i grödorna vi äter?