Soporna minskar i Sverige, men bara tillfälligt

Efter 15 års ständigt växande sopberg i Sverige så har vårt hushållsavfall nu slutat öka. I storstadsregionerna har soporna till och med minskat, enligt branschorganisationen Avfall Sveriges mätningar. Och orsaken till förändringen är finanskris och lågkonjunktur säger Jon Nilsson-Djerf, sakkunnig på Avfall Sverige.

– Från att ha varit en ökning från mitten av nittiotalet, som följer den ekonomiska tillväxten på 2-3 procent per år, så ser vi en förändring 2008. Man kan kalla det trendbrott. Hushållsavfallet ökar inte längre i och med finanskrisen. I storstäderna till och med minskar det, säger Jon Nilsson-Djerf.
Avfallet som Jon Nilsson-Djerf talar om är både det som vi slänger i soppåsen under diskbänken och det som lämnas till återvinnig på återvinningscentralerna runt om i landet.

Men enligt avfallsforskaren Johan Sundberg vid forskningsföretaget Profu så är det här trenbrottet bara tillfälligt. De prognoser som han har visar att år 2050 så kommer det svenska sopberget vara tre till fem gånger större än det vi har idag. Det innebär att vi är på väg mot en ”avfallsinfarkt” säger han.
– Avfallsinfarkt tycker jag är en bra benämning på vad det här verkligen handlar om.

Det har satsats mycket på att ta hand om vårt avfall som tex energiutvinning och återvinning. Men när det gäller att försöka minska själva mängden sopor ser det sämre ut enligt Johan Sundberg.
– När det gäller avfallsminskningen så har det nästan inte gjorts någonting. Man får ge sig på själva grunden till vår masskonsumtion, vilket är vår marknadsekonomi och hur vi mäter vår tillväxt. Kanske vi måste ge oss på att ändra värderingarna för hur vi vill driva samhället, säger Johan Sundberg.