Algblomningen orsakad av våra egna utsläpp

Förutom sol och värme är det vår egen livsstil som orsakar algblomningen i havet. Det säger Ellen Bruno, marinbiolog på länsstyrelsen, med anledning av den kraftiga blomningen utmed östgötakusten just nu.
Algblomning är i och för sig normalt men eftersom vi människor tillför mer och mer näring i havet så blir omfattningen av algblomningen onormalt stor. Det är framförallt utsläppen från jordbruk, enskilda avlopp och trafiken som är anledningen till den överdrivet höga näringshalten.