Tomater kan bli färgämne i Lund

Ett institut för utveckling av biprodukter från jordbruk och livsmedelstillverkning. Ett institut som förvandlar oanvändbara restprodukter till någonting användbart. Det kan bli verklighet i Lund.
Inom all biologisk produktion blir det biprodukter som ofta har ett väldigt högt värde, till exempel ett högt näringsvärde, men som själva producenten inte är intresserad av. Det förklarar Olle Holmqvist som är gästforskare på kemicentrum på LTH i Lund. Hans vision är att ett institut för utveckling av biprodukter ska knyta kontakt mellan företagare med sina restprodukter, forskare som kan utveckla dem, och ekonomer som kan se om det finns någon marknad för produkterna. - Man skulle till exempel kunna ta tillvara morötter och tomater av dålig kvalitet som annars skulle kastats och utvinna ett färgämne ur dem som kan ersätta det syntetiska färgämne om ger färg åt lax och äggulor, säger Olle Holmqvist. En annan ide är att utvinna ett ämne ur blod från slaktade hästar som skulle kunna hjälpa till att läka sår på andra hästar. – Om ett par år hoppas jag att vi har ett par produkter färdiga och det kommer att ge arbetstillfällen och användning för produkter som annars skulle kastat, säger Olle Holmqvist.