Turismen ökar i Västernorrland

Antalet fransmän, holländare och danskar som turistar i Västernorrland har varit fler hittills i år jämfört med förra året, enligt färska siffror från Mitturism. Tidigare har mest norrmän och tyskar rest i länet.
Besöken på turistbyråerna i länet ökar också, exempelvis i Sundsvall där 30% fler turister kommit till turistbyrån i år än under början av förra sommaren. Även campingarna har hög beläggning.