Universitetet forskar om risker i samhället

Två forskare vid Karlstads universitet har fått pengar från Räddningsverket för forskning kring säkerhet och olika risker i samhället.
Ragnar Andersson, professor i folkhälsovetenskap, ska forska om samhällets framtida säkerhetsnivå och riskmönster. Birgitta Johansson-Hidén,lektor i psykologi, ska forska om utvecklingen av den den kommunala räddningstjänsten. De två beviljade projekten har ansökt om totalt 4,8 miljoner kronor. Den exakta summan fastställs senare i höst. Räddningsverket fick in över 100 ansökningar från hela landet och av totalt tio beviljade projekt kammade Karlstads universitet hem två.