SÖRMLAND

Allt högre läkemedelskostnader

Kostnaderna för subventionerade läkemedel fortsätter att stiga, både här i Sörmland och i landet i stort. Landstinget Sörmlands kostnader för läkemedel i högkostnadsskyddet ökade i fjol med närmare 4 procent, jämfört med året innan.

Kostnaden för landstinget för de här läkemedlen låg på närmare 600 miljoner kronor. Ökningstakten är ändå låg jämfört med 90-talet då kostnaderna ökade med runt tio procent per år.

Landstingens kostnader för läkemedel varierar kraftigt. Störst var ökningarna på Gotland, där läkemedelskostnaderna ökade med 7,8 procent. Jämtlands läns landsting var det enda landsting vars kostnader minskade för mer information se tabellen nedan. Under 2008 fick landstingen sammanlagt statsbidrag på 20,7 miljarder kronor för att täcka kostnaderna för statlig subvention av läkemedel.

– Vårt uppdrag är att få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som satsas på läkemedel. En viktig del i detta arbete är våra granskningar av läkemedelssortimentet som sätter prispress på läkemedelsföretagen och leder till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, säger Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

– Det är glädjande att se att våra granskningar frigör pengar som kan användas inom andra angelägna områden i hälso- och sjukvården, säger Gunilla Hulth-Backlund.

Kostnaderna för läkemedel mot magsyra står för den största kostnadsminskningen. Subventionens omfattning för denna grupp minskade med 90 miljoner kronor under 2008. Det är delvis ett resultat av TLV:s granskning av magsyraläkemedel som presenterades under 2006.

Andra läkemedelsgrupper vars kostnader minskade är blodtrycksläkemedlen beta-blockerare och kalciumantagonister, som minskade med 21 respektive 56 miljoner kronor. Kostnadsminskningen för dessa läkemedelsgrupper är delvis ett resultat av TLV:s granskning av läkemedel mot högt blodtryck som presenterades i februari 2008.

Den största ökningen inom högkostnadsskyddet står läkemedel mot reumatism för. Gruppen ökar med 21 procent till nästan 1,6 miljoner kronor. Ökningen beror till stor del på fortsatt ökad användning av biologiska läkemedel. En annan grupp som ökar är läkemedel mot diabetes som ökar med åtta procent till drygt 1,1 miljoner kronor.

TLV ska totalt granska 49 läkemedelsgrupper. Hittills har läkemedel mot magsyra, migrän, astma, hosta och KOL, högt blodtryck och depression granskats.