Sopbrand innebär ofta farligt dioxinutsläpp

-Jag tycker man ska se allvarligt på att det brinner på den här typen av avfallsupplag. Avfallsbränder leder ofta till stora dioxinutsläpp, säger miljöinspektör Ulla Jennische.
Det blev en svårsläckt brand på Hovgården, och fortfarande vid fyratiden på fredagseftermiddagen fanns brandkåren kvar med en styrka på plats. Likaså fanns kommunen på plats med bilar som körde vatten till och från Hovgården, allt i kampen mot det rykande och pyrande sopberget. Det är inte ovanligt med sopbränder, och ofta leder de till stora dioxinutsläpp. Dioxiner kan redan i låga doser vara akut dödliga för flera djurarter, det är också ett miljögift som lagras i djur, framförallt i fiskar och leder till problem med förökningen. Det är på grund av för höga halter av dioxiner i Östersjöfisken som framförallt gravida kvinnor uppmanas att inte äta den fisken. Dagens brand uppstod i ett mellanlager, där industriavfall lagrats i väntan på förbränning på fjärrvärmeverket. Under sommaren tvingas man ofta lagra avfall såhär, eftersom det behövs mindre brännbart i verket. Men det är inte idealiskt. -Det bästa vore att inte behöva lagra, säger Ulla Jennische. Chefen för avfallsavdelningen håller med, men alternativet vore att vi helt slutade producera sopor. -Problemet är att man mellanlagrar det till vintern när det går åt energi. Det är svårt att lagra det på annat sätt, säger Magnus Kjellman, avdelningschef för avfallsavdelningen vid Uppsala kommun. Kontakta reportern: Maud Johansson