Stort telefel i Värmland och Närke

Ett omfattande telefel har uppstått i Värmland och delar av Närke.
Det är ett åsknedslag troligen i Kristinehamn som ligger bakom,meddelar Telia. Tekniker är på väg till platsen för att åtgärda felet. Felet drabbar både det fasta och det mobila telenätet. Drabbade områden: 054, 0533, 0570, 0571, 0573, 0591