Församlingar måste slås samman

Svenska kyrkan står inför stora förändringar. Det minskade antalet gudstjänstbesökare gör att många små församlingar helt enkelt inte kan fortsätta ensamma utan måste slås ihop med andra.
Enligt beräkningar kommer upp till ett tusen församlingar att försvinna de närmast åren. Bakgrunden är att alltför få går på gudstjänster och är aktivt engagerade. Och även om problemet inte är så stort bland kyrkorna i Jönköpings län kommer vissa församlingar att försvinna även i denna regionen. Det finns idag planer på sammangående i bland annat Rogberga /Öggestorp; Bondstorp/ Byarum och Vrigstad/ Hylletofta.