Kollektivtrafiken drar ned i hela landet

Det går en våg av neddragningar inom kollektivtrafiken över landet. Trots riksdagens mål att allt fler ska välja att åka kollektivt så väntas turer, eller linjer dras in, eller priser höjas i nästan alla av de största städerna den närmaste tiden. Det visar en rundringning som Ekot gjort.
- På kort sikt så har våra ägare, alltså kommuner och regionen det sämre ställt, säger Roger Vahnberg som är vd för Västtrafik i Göteborg, ett av områdena där det troligen blir neddragningar. Det kommer att bli dyrare att åka buss eller spårvagn i Göteborg. I höst höjs priset i kollektivtrafiken med i snitt tio procent och dessutom blir det troligen försämringar i trafiken - glesare turer och till och med nedläggning av hela linjer diskuteras. Dyrare och sämre trafik på många håll Så här är det på många håll. Ekot har ringt till tio av landets största kommuner och i nästan alla är taxehöjningar eller nerdragningar av trafiken redan beslutade eller under diskussion just nu. I till exempel Malmö kommer taxorna att höjas i januari, i Örebro blir det glesare turer och i Uppsala väntas både trafiken dras ner och priserna höjas. Vissa neddragningar diskuteras också i Stockholm, något som inte är populärt bland resenärerna. - Det tycker jag inte om, säger en man. - Jag tycker att kollektivtrafiken borde byggas ut, säger en kvinnlig resenär. Kostnader för lön och drivmedel ökar Orsaken till nerdragningarna är bland annat att avtalen med bussbolagen blivit mycket dyrare de senaste åren, eftersom deras kostnader för bland annat drivmedelsskatt och löner ökat. Många kommuner och landsting har i nuläget så dålig ekonomi att de inte skjuter till de extra pengar som behövs för att behålla samma trafik som idag. I Umeå, där busspriserna just höjts och bussturer snart kommer att dras in säger kommunalrådet Lennart Holmlund att kollektivtrafiken är prioriterad, men att de inte kan satsa mer. - Vi har inga pengar att skjuta till. Det finns ingen verksamhet i Umeå som får mer pengar, säger han. Svårt öka kollektivresandet Samtidigt så har riksdagspartierna i flera decennier varit överens om målsättningen att allt fler personer ska åka kollektivt i stället för att ta bilen men Rolf Persson, vd på Umeå Lokaltrafik tror att de neddragnignar som nu väntas gör det svårt att nå det målet. - Det kommer leda dithän att vi får svårt att bibehålla och än svårare att utöka resandet i kollektivtrafiken, säger Rolf Persson.
Lisa Helgesson