Negativa effekter av neddragningar

De nerdragningar som nu planeras i kollektivtrafiken runt om i landet kommer att få negativa effekter för samhället. Det tror Anna Berger-Kettner, socialdemokratiska ordförande i Kollektivtrafikkommittén.
– Jag tror att det här leder till negativa effekter för samhället. Det behövs snarare en utbyggd kollektivtrafik för att förbättra samhällsekonomin. Det är min övertygelse, säger Anna Berger-Kettner, socialdemokratisk ordförande i Kollektivtrafikkommittén. Ekot har ringt till tio av landets största kommuner. I nästan alla är taxehöjningar eller nerdragningar av trafiken redan beslutade eller under diskussion just nu. I till exempel Göteborg sker taxehöjningen i höst och dessutom diskuteras nerdragnigar av trafiken. I Umeå har priset nyligen höjts och snart dras turtätheten ner. I Uppsala blir det sannolikt likadant. Orsak till nerdragningarna är bland annat kommunernas och landstingens dåliga ekonomi. Detta i kombination med att avtalen med bussbolagen blivit mycket dyrare de senaste åren eftersom deras kostnader för löner, försäkringar och vissa skatter stigit. Jan-Erik Kjellberg, vd på Svenska Bussbranschens riksförbund tycker att riksdagen, som har en målsättning att fler ska åka kollektivt i stället för bil, gör för lite för att åstadkomma det. De har till och med försvårat för kollektivtrafiken genom att höja fordonsskatt och skatt på drivmedel även för kollektivtrafikbolag. – I praktiken tycker jag att det är alldeles för mycket ord och alldeles för lite handling från statens sida. Enligt Jan-Erik Kjellberg så har den kompensation, som staten skickade till kommuner och landsting för att skattehöjningarna inte skulle slå så hårt mot kollektivtrafiken, ofta gått till annat. Han tycker att staten borde satsa mer på kollektivtrafiken Ordföranden i Kollektivtrafikkommittén, Anna Berger-Kettner, säger att mycket tyder på att det är mer lönsamt för till exempel kommuner och landsting att satsa på kollektivtrafik än många tror i dag. De beräkningsmodeller som används tar inte hänsyn till alla vinster man når om transporterna i samhället förenklas, menar hon. Kommittén föreslår att staten snarast satsar på forskning som tar fram bättre beräkningsmodeller. – Om man fick väldigt bra instrument att mäta med är jag övertygad om att det skulle göra att jag, och andra komun och landstingspolitiker, var mer modiga i att satsa på kollektivtrafiken. Då visste vi att vi inte bara gör av med pengar som skulle kunna användas i skolan, dagis eller i sjukvården. Utan att det också kommer tillbaks pengar via skatteintäkter.
Lisa Helgesson