Fartyg på grund

Ett norskt lastfartyg med rysk besättning, gick i natt på grund strax utanför Sölvesborgs hamn.
De 75 meter långa fartyget som transporterar timmer fick inga synliga skador vid grundstötningen som skedde i låg fart och enligt kustbevakningen skadades heller ingen i besättningen. Fartyget har 28 kubikmeter olja ombord men inget läckage har upptäckts. Under förmiddagen ska dykare undersöka havsbotten kring skrovet och sedan tas beslut om hur man ska bogsera bort henne.