Kalmar

Arbetslösa akademiker bortglömda

Med en kraftigt ökande arbetslöshet sätts insatser in för de stora drabbade brancherna så som bil- trä och byggsektorn. Några som också drabbas är akademikerna, men för dem finns inga anpassade åtgärder.

Det är ingen stor grupp och de blir ofta arbetslösa i tysthet och utan möjlighet att få särskild stöttning.

På ett år har arbetslösheten ökat med 47 procent enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik.

De branscher som dragit ner mest är underleverantörer till fordonsindustrin, träbranschen och byggbranschen, men det finns också akademiker som förlorar arbetet, en grupp det inte görs något större väsen kring.

Det märker arkitekten Anneli Samuelsson i Kalmar som nyligen förlorade sitt jobb. Hon känner

- Det är så lätt att ordna kurser och fortbildningar och andra utbildningar till sådana som inte har så mycket utbildning, säger arkitekten Anneli Samuelsson som just blivit arbetslös.

Nu erbjuds hon starta-eget-kurs för Anneli, det är den väg som erbjuds.

- Man kan generellt säga att vi har inget arbetmarknadspolitiskt uppdrag att jobba med akademiska utbildningar, säger Eva Hansson-Törngren som är chef för Arbetsförmedlingen i arbetsmarknadsområde Kalmar.