Landstinget förlorar miljoner på dyra läkemedel

Dyra blodfett-läkemedel kostar Västmanland miljoner, det konstaterar Tandvårds- och läkemedels-förmånsverket TLV efter en granskning.

I Landstinget Västmanland såldes förra året dessa läkemedel till ett värde av 28 miljoner kronor.

TLV:s granskning visar att kostnaden i länet kan bli 6 miljoner lägre genom att de dyrare medicinerna bara används när de verkligen behövs.

Granskningen visar att behandling med den dyraste varianten inom högkostnads-skyddet kan kosta upp till 20 gånger mer än behandling med den billigaste, trots att båda läkemedlen har likvärdig effekt.

Ett antal dyra läkemedel kommer därför att förlora sin subvention från och med den första juni.

Michael Gawell
michael.gawell@sr.se