Friskförklarades utan att ha träffat läkaren

Leif Lund i Borås har varit sjukskriven sedan i mars. Men i förra veckan fick han ett brev där han friskförklarades - från en läkare som han aldrig pratat med eller träffat.
I oktober small det det till i Leif Lunds nacke, sedan svimmade han. Sedan dess lider han av yrsel, glömska, skakningar i högerhanden och nästan konstant huvudvärk. Han har blivit rundskickad till flera läkare men ingen har kunnat tala om orsaken. I mars blev Leif Lund sjukskriven från sitt jobb som terminalarbetare och har jobbat två timmar om dagen. I början av sommaren genomgick han magnetröntgen och tog prover på ryggmärgsvätskan. Leifs dåvarande läkare har slutat, och den nye läkaren baserar sin friskförklaring enbart på resultatet av proverna. I brevet från läkaren står det "Vi finner således ej tecken på neurologiska sjukdomar utan jag tycker att du bör kunna återgå i heltidsarbete när sjukskrivningen utgår".