Mental cancerrehabilitering i Norrbotten

Den 19 oktober öppnas en mental cancerrehabilitering i Norrbotten.
Det är stiftelsen Hälsolust i norr som står bakom satsningen. Anledningen till det är att cancerdrabbade idag inte blir erbjudna en mental rehabilitering på sjukhusen. Man blir inte erbjuden att prata med en kurator om man inte själv ber om det, säger initiativtagaren Majvor Fahlen Drugge i Kvarnberg menar. Syftet är att få de cancerdrabbade att må bättre genom ett professionellt team bestående av kurator, psykolog/psykoterapeut, massör, lymfterapeut och sjukgymnast. Även att träffa andra som är i samma situation ska ingå i rehabiliteringen. Det är idag inte aktuellt med ett samarbete mellan Hälsolust i norr och landstinget i Norrbotten. Detta eftersom landstinget inte anser att behovet är nog stort för att köpa in vårdplatser på rehabiliteringscentret