Engångsgrillar dödsfällor

Engångsgrillar är en dödsfälla för många djur. Matrester lockar till sig många fåglar, men fåglarnas smala ben och klor fastnar lätt i grillens galler.
Johan Ahlquist på tekniska kontoret i Jönköping har hand om städningen längs med Vätterstranden och han tycker att engångsgrillarna börjar bli ett bekymmer efter som folk slarvar med att ta med sig grillarna och det tar mycket lång tid innan naturen bryter ner engångsgrillarna.