Stor ökning av åskbränder

Antalet bränder orsakade av åska ökade med nästan tre hundra procent under 1990-talet.
Från 1989 till 2000 ökade brandskadorna till följd av åska och blixtnedslag från knappt 7000 till drygt 24 000 stycken. Det är all känslig elektronik som faxar, modem, larm och telefoner som gör att hushållen är mer utsatta än tidigare.