"Minskad kollektivtrafik negativt"

De neddragningar som just nu planeras inom kollektivtrafiken kommer att få negativa effekter för samhället. Det menar Anna Berger-Kettner, socialdemokratisk ordförande i Kollektivtrafikkommittén.
Enligt Anna Berger-Kettner tyder mycket på att det är mer lönsamt för till exempel kommuner och landsting att satsa på kollektivtrafik än vad många idag tror, för i de beräkningsmodeller som används idag tas inte hänsyn till alla vinster som nås om transporterna i samhället förenklas. I nästan samtliga av de tio största kommunerna i landet är taxehöjningar eller neddragningar av kollektivtrafiken redan beslutade eller just nu under diskussion.