Lysekil

Sjöbodstvist leder till JO-anmälan

En MS-sjuk man i Grundsund har JO-anmält Lysekils kommun för jäv.

Mannen hävdar att handläggaren av hans färdtjänst- och bostadsanpassningsärende bör bytas ut eftersom de båda parterna tvistar om en sjöbod.

JO kräver nu att kommunen yttrar sig i ärendet.