Fler avsiktliga oljeutsläpp än olyckor

Det är betydligt mycket mer olja som avsikligt pumpas ut i Östersjön än som läcker ut vid fartygsolyckor. Varje år kan kustbevakningen konstatera mellan 200 och 300 avsikliga utsläpp, där fartyg dumpar olja i Östersjön. Men mörkertalet är stort och man räknar med att det faktiska antalet är minst det dubbla.
Utsläppen är svåra att sanera, säger Tomas Fagö, räddningschef på Kustbevakningen. – Vi sanerar ungefär fem procent av det vi upptäcker och det är svårt eftersom utsläppen ligger ute till sjöss och löses upp av solvärme och vatten, säger Tomas Fagö, räddningschef på Kustbevakningen. Under 90-talets första år ökade antalet konstaterade utsläpp dramatiskt, men nu är man tillbaka på samma nivå som under 80-talet. Man räknar med mellan 200 och drygt 300 konstaterade utsläpp per år, men mörkertalet är stort. Den svenska kustbevakningen räknar med att de verkliga siffrorna är minst det dubbla. För hela Östersjön finns uppgifter som tyder på att det sammantaget kan handla om 10 000 ton olja per år. Helsingforskommissionen, Helcom, som varje år gör en 24-timmars flygövervakning, kunde senast konstatera 26 olagliga utsläpp under ett dygn. Åtskilliga av dessa utsläpp sker i själva verket avsiktligt i samband med att fartyg pumpar ut oljerester från maskinrum eller oljeförorenat barlastvatten under resans gång. Varje enskilt utsläpp är ofta litet, vilket gör det svårt att sanera, och ibland är det också blandat mer rengöringsmedel, vilket både försvårar saneringen och ökar skadligheten för miljön. – Svårigheten är att det är gamla vanor som ska förändras hos sjöfarten och det tar tid att vända vanorna globalt, säger Tomas Fagö på Kustbevakningen. Tomas Fagö menar att mycket av utsläppen beror på att man alltid gjort så och att det kostar pengar att ligga kvar i hamnarna. Tiden kostar även om hamnarna tar emot oljespill utan extra avgifter. – Det handlar om tre saker för att få stopp på utsläppen, säger Tomas Fagö. Ökad information till sjöfarten, ökad service för att ta hand om oljan och att öka risken för upptäckt när man bryter mot bestämmelserna. Dessurom bör det utgå kraftiga sanktioner i form av böter och kvarhållande i hamnarna.
Lena Pettersson