Skåne

Saneringen av förorenad mark fortsätter

Arbetet med att inventera och sanera markområden i Skåne som blivit förorenade av industriell verksamhet går nu in på sitt tionde år. Under 2009 kommer saneringen med hjälp av statliga pengar att fortsätta på BT Kemi i Teckomatorp. Och Klippans läderfabrik ska rivas och saneras.

Arbetet med förorenade områden är ett landsomfattande projekt som i Skåne påbörjades 1999. Hittills har man identifierat 70 skånska områden inom riskklass 1, där det finns mycket stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön.

- Undersökningar i branschen kemtvättar visar att man så gott som alltid hittar föroreningar i marken och i grundvattnet, säger Mats Andersson, efterbehandlingssamordnare på länsstyrelsen i Skåne.